Skip to content

Artifice - Artifice Page 5 Transcript

Artifice - Artifice Page 5 Transcript published on No Comments on Artifice - Artifice Page 5 Transcript

משבצת 1:
א) רוי: ואני נשבע לך, לא שם קצוץ מה מישהו מהדרג הגבוה בתאגיד אומר, יא בן זונה, אין שום סיבה שבעולם שמישהו יקרא לדברים כמוכם אנשים.
ב) רוי: בחייםלא.
משבצת 2:
ג) רוי: אתה שומע אותי, חתיכת חראתקול שכמוך?!
משבצת 4:
ד) רוי: “איש מלאכותי”, בתחת שלי…
משבצת 5:
ה) (אפקט): סנאפ!
משבצת 6:
ו) דיקון: למעשה, אני מעדיף את המונח… בלתי-אנושי.
משבצת 7:
ז) בוב: אלוהים!
ח) רוי: (קולות חנק)

Artifice - Artifice Page 4 Transcript

Artifice - Artifice Page 4 Transcript published on No Comments on Artifice - Artifice Page 4 Transcript

משבצת 1:
א) רוי: אבל, ספר לו את זה.
ב) רוי: תסתכל על זה, בוב. תוקע לי מבט.
משבצת 2:
ג) רוי: כלים לא אמורים לחשוב. כלים לא אמורים להרגיש.
משבצת 3:
ד) רוי: (SMALL TYPE) ובטח שכלים לא אמורים להתעצבן ולנשוך את היד המחורבנת שמאכילה אותם!
משבצת 4:
ה) בוב: היכרת מישהו מחילוץ…
משבצת 5:
ו) בוב: היי… תראה… רוי… למה שלא תרד מזה הפעם. אני אתקשר ל”מרכזי” והם יוכלו-
ז) רוי: היכרתי הרבה מהחבר’ה של משימת החילוץ, בוב.
ח) רוי: אבל אתה לא צריך לדאוג לי. אני בן-אדם. אני יכול לאכול את זה ולעשות את העבודה המזורגגת שלי.
משבצת 6:
ט) רוי: אבל דיקון שלנו פה הוא לא בן-אדם. הוא אפילו לא חי.
י) רוי: הוא חומרה דפוקה ואחרי מה שהוא עשה, צריך לגרוס ולהתיך אותו, ולא לתת לו חלב חם ועוגיות.

Artifice - Artifice Page 3 Transcript

Artifice - Artifice Page 3 Transcript published on No Comments on Artifice - Artifice Page 3 Transcript

משבצת 1:
א) בוב: אני לא חושב שזה אפילו יודע שאנחנו פה
ב) בוב: ת’בטוח שזה קודד לציית לעובדי התאגיד? נראה לי כמו “מוח-נעול”.
ג) רוי: הו, זה יודע. וזה היה מת לפגוע בי. אבל זה לא יכול.
משבצת 2:
ד) רוי: כי אני בן-אדם. וזה מכשיר.
ה) רוי: אפשר לעשות אותם חזקים, חכמים ויפים כמה שרוצים — אני עדיין הבוס.
משבצת 3:
ו) רוי: אתה שומע את זה, איש הפח?
ו) רוי: אתה שומע את זה, איש הפח? אניהבוס שלך — עכשיו ולתמיד!
ז) בוב: יש לך בעיות, בן אדם, אתה יודע את זה?
משבצת 5:
ח) רוי: הדבר הזה הוא העתיד, בוב. אתה אוהב את מה שאתה רואה?
ט) בוב: אני אוהב את זה שאני לא אצטרך לעשות את העבודה השחורה שהם אמורים לעשות.
י) בוב: סביבה רעילה, משימות התאבדות, פינוי פסולת — ברגע שהתאגיד יתחיל לייצר סינתטים, שום יצור אנושי לא יצטרך לעולם לעשות משהו שהוא לא רוצה.
משבצת 5:
י”א) רוי: אוה, אבל הם לאסינתטים, בוב. הם אנשים — אנשים מלאכותיים , זוכר?
י”ב) בוב: זה רק מיתוג.
י”ג) רוי: לא, זו מדיניות — או שלא קיבלת את התזכיר ?
י”ד) בוב: הדבר הזה הוא כלי. שום מינוח תאגידי לא ישנה את זה.
משבצת 6:
ט”ו) רוי: זו בדיוק הנקודה שלי!

Artifice - Artifice Page 2 Transcript

Artifice - Artifice Page 2 Transcript published on No Comments on Artifice - Artifice Page 2 Transcript

משבצת 1:
א) רוי: מה אתה דואג? זה לא כאילו זה יכול לעשות לנו משהו…
ב) רוי: …וגם, אנחנו יכולים פשוט לתכנת את זה לשכוח את כל מה שנעשה פה.
משבצת 2:
ג) רוי: אני אומר, בוא נשתעשע קצת.
ד) רוי: תלמד דבר אחד או שניים.
משבצת 3:
ה) רוי: (OFF-PANEL) למשל, כמה זמן זה יכול לעצור את הנשימה שלו?
משבצת 4:
ו) בוב: מה לעזאזל אתה עושה?! הדבר הזה שווה את המשכורת שנקבל לכל החיים, ביחד.
משבצת 5:
ז) רוי: אלוהים ישמור, בוב. אל תהיה כזה נמושה.
ח) רוי: זה לא שאני הולך לגרום לזה נזק קבוע.
משבצת 6:
ט) רוי: חמישה כאלו הרגו 430 מתיישבים בידיים חשופות.חמישה, אחי.
י) בוב: אז אתה רוצה להדליק אותו ?
י”א) רוי: אני רוצה להבהיר נקודה. שיבין משהו.
PANEL 7:
י”ב) רוי: אתה מבין, ‘סתכל לו בעיניים. זה חושב שהוא יותר טוב מאיתנו.

Artifice - Artifice Page 1 Transcript

Artifice - Artifice Page 1 Transcript published on No Comments on Artifice - Artifice Page 1 Transcript

משבצת 4:
א) רוי: חה, אתה לא כזה מפחיד.
משבצת 5:
ב) בוב: תפסיק לעשות שטויות, רוי…
משבצת 6:
ג) רוי: תראה, כמה פעמים יצא לך להתקרב לדברים כאלו?
ד) בוב: אתה תכניס אותנו לצרות, חלאס.

Primary Sidebar